Ronny som föreläsare

I mer än 20 år har Ronny föreläst för allt från smågrupper och upp till föreläsningar med över 10 000 personer i publiken, i mer än 10 länder, i allt från bygdegårdar till arenor. Det har alltid varit fokus på människors hälsa och prestation, men rubrikerna och specifika områden har förändrats under åren. Idag är det ett väldigt fokus på problematiken kring utbrändhet samt sambandet mellan hjärnan och tarmen.
Fyll i kontaktformuläret för att få mer information om vad Ronny kan göra för just er.

Boka in Ronny på er lunch!

Just nu har du möjlighet att boka in Ronny på en lunchföreläsning för personalen: Ronny till Lunch!
Ni käkar lunch och Ronny ger er en inspirerande kick i hälsans tecken som ger både hälsoinspiration och kunskap.
Fram t.o.m. midsommar kostar det endast 5000:- + moms (+transport & ev. hotell)!!